Inarissa ja Kittilässä aloitetaan pakkausjätteiden keräys kiinteistöiltä

Lapeco aloittaa lokakuussa Inarissa ja Kittilässä pakkausjätteiden keräämisen kiinteistöiltä. Keräysalueiden vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöillä on velvoite liittyä keräykseen.

Näiltä kiinteistöiltä aloitetaan keräämään polttokelpoisen jätteen (sekajätteen) lisäksi lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkauksia. Kiinteistöjen tulee hankkia keräykseen sopivat jäteastiat tai järjestää keräys yhdessä lähikiinteistöjen kanssa yhteisillä astioilla. Jäteastioiden tyhjennyksistä peritään tyhjennysmaksu.

Pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen keräyksen alueet on merkitty kartta-alustalle, josta voi tarkistaa, sijoittuuko oma asuinkiinteistö alueelle. Keräykseen voivat liittyä myös kiinteistöt, joita velvoite ei koske. Esimerkiksi omakotitalot voivat laittaa yhteisastian vaikkapa muovipakkauksille. 

Kolmannes kiinteistöistä ei ole ilmoittanut tietojaan

Lapeco on lähestynyt Inarin ja Kittilän keräysvelvoitteen kiinteistöjä kahteen otteeseen kirjeitse. Myös alueiden isännöitsijöitä on tiedotettu asiasta. Kolmannekselta keräysvelvoitteen kiinteistöistä puuttuu kuitenkin yhä valittujen jäteastioiden kokotiedot sekä tyhjennysvälit. Lapeco pyytää näitä kiinteistöjä olemaan yhteydessä kuntayhtymän asiakaspalveluun pikimmiten, jotta keräys saataisiin aloitettua sujuvasti.

Pakkausjätteiden keräys laajenee 2024 Kemijärvelle ja Sodankylään

Lokakuussa 2024 erilliskeräysvelvoitteet laajenevat Kemijärvelle ja Sodankylään. Keräysalueiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella pakkausjätteet voi kierrättää ekopisteiden kautta. Keräyksen ulkopuolelle jäävissä kunnissa yksityiset jätehuoltoyritykset voivat tarjota bio- ja pakkausjätteen kuljetuspalvelua. 

Faktoja

  • Jätelainsäädäntö velvoittaa kuntia, jätteen haltijoita ja tuottajayhteisöjä järjestämään erilliskeräystä kierrätettäville jätteille entistä laajemmin. Lainsäädännön tavoitteena on nostaa jätteiden kierrätysastetta.
  • Lapecon jätehuoltomääräyksissä asetetaan velvoitteita kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä.
  • Keräysvelvoite koskee keräysalueiden vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöjä sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä.
  • Keräys alkaa Inarissa ja Kittilässä 1.10.2023 ja laajenee 1.10.2024 Kemijärvelle sekä Sodankylään.
  • Biojätteen keräystä ei toistaiseksi järjestetä, sillä lähin käsittelylaitos sijaitsee Oulussa. Asumisessa syntyneen, erikseen kerätyn biojätteen kuljettaminen Ouluun saakka ei ole taloudellista eikä ekologista nykyisillä jätemäärillä.
  • Keräykseen voi liittyä myös vapaaehtoisesti.
  • Keräysalueet kartalla: infogis.fi/lapeco
  • Jäteastioiden tyhjennyshinnat: Hinnat -sivulta
  • Lisätietoja Pakkausjätteiden keräys -sivulta

Useita jätelajeja sisältävä jäteastiaratkaisu Levillä sijaitsevalla kiinteistöllä.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi