Vuosi 2020 tuo tullessaan uusia käytäntöjä yrityksille

Uudistunut jätelaki tuo tullessaan uusia käytäntöjä yrityksille vuoden 2020 aikana. Uudistuksen myötä jätteenhaltijan on etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Mikäli sitä ei ole saatavilla, voi kunnan jätelaitokselta pyytää kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Mikäli kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua tarvitaan alle 2 000 euron arvosta vuodessa, jätteenhaltija voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta. 

Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunnalla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten vaikkapa yritysten jätteelle, seuraavassa tapauksessa: jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä, ja toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on yli 2 000 euroa vuodessa.


Lisätietoja:

www.materiaalitori.fi

www.motiva.fi/materiaalitori


Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen ja julkishallinnollisten kiinteistöjen jätehuollon palvelutehtävät seuraavissa Lapin kunnissa: Enontekiö, Inari, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Kemijärvi.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi