Väärin lajitellut jätteet aiheuttavat vaaratilanteita

Lapecon jätteenkeräyksiä hoitavat jätehuoltoyritykset raportoivat ekopisteiden ja aluekeräysastioiden tyhjennysten yhteydessä jätteenkuljettajille tapahtuvista vaaratilanteista vuosittain.

Yleisin vaaran aiheuttanut tilanne syntyy painetta sisältäneiden painepakkausten väärästä lajittelusta. 

Viimeisin vaaratilanne raportoitiin heinäkuun lopulla Kilpisjärvellä ekopisteen tyhjennyksen yhteydessä, kun painetta sisältänyt pakkaus aiheutti räjähdyksen ja pienen tulipalon. Painepakkaus räjähti jäteauton puristinosassa jätteenkuljettajan käynnistettyä jätteen puristuksen. Voimakas räjähdys aiheutti kuljettajalle väliaikaisen kuulon aleneman. Kuulon arvellaan palautuvan myöhemmin ennalleen. Kuormatilan tulipalo saatiin sammutettua kuljettajien oikean toiminnan ja autosta löytyneen sammutusvälineiden ansiosta. ”Tapahtuneessa olisi ollut ainekset paljon pahempaankin tapaturmaan, joten ei todellakaan ole yhden tekevää mitä jätesäiliöihin laitetaan.” Kommentoi L&T Ympäristöpalveluiden yksikönpäällikkö Ella Pirinen. 

Muutkin väärin lajitellut jätteet voivat aiheuttaa lisäkustannuksia ja harmia. Näitä ovat jäteauton korjaus- ja huoltotyöt sekä menetetty työaika, kun kalusto joudutaan siirtämään muualle ja keskeyttämään jätteenkeräyksen ajoreitti. Korvaavaa kuljetuskalustoa voi olla vaikea saada yllättävissä tilanteissa. Ajoreitin keskeytyminen voi heijastua useille päiville, kun jätteenkuljetuksia joudutaan tekemään suunniteltujen ajoreittien lisäksi. Harmillisia ovat myös tilanteet, joissa toisten tekemä hyvä lajittelu menee hukkaan, jos sekaisin menneet jätelajit joudutaan ohjaamaan hyötykäytön sijaan polttokelpoiseksi jätteeksi tai uudelleen lajiteltavaksi. 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän viestintäpäällikkö Aila Kauppila ja L&T Ympäristöpalveluiden yksikönpäällikkö Ella Pirinen haluavat muistuttaa jätteiden oikean lajittelun tärkeydestä. ”Painepakkaukset saa laittaa ainoastaan täysin tyhjinä metallinkierrätykseen. Tyhjä painepakkaus kuten spraypullo, joka ei hölsky pulloa heiluttaessa eikä suhise korkista painettaessa, käy metallinkeräykseen.” Kauppila muistuttaa. Paineelliset pakkaukset on aina pidettävä erillään ja lajiteltava vaarallisiin jätteisiin. Kotitalouksien vaaralliset jätteet vastaanotetaan maksutta Lapecon ecoASEMILLA ja ecoKIERROKSELLA. ”Vaarallisten jätteiden toimittaminen oikeaan paikkaan on edellytys jätteenkuljettajan turvalliseen työntekoon.” Lisää Ella Pirinen.

Useimmat jätehuoltotoimijat tarjoavat maksutonta jäteneuvontaa. Lapecon viimeisin lajitteluopas jaettiin kuntayhtymän toimialueen kaikkiin talouksiin postitse kaksi vuotta sitten. Oppaan saa tilata maksutta asiakaspalvelusta. Seuraava lajitteluopas jaettaneen vuonna 2023. Jätteiden lajitteluohjeet löytyvät myös Jäteneuvonta -sivulta: https://lapeco.fi/jateneuvonta/lajitteluohjeet

 

Lisätietoja lajittelusta ja ekopisteistä:

Aila Kauppila, viestintäpäällikkö
puh. 040 1307466
etunimi.sukunimi@lapeco.fi

Lisätietoja Kilpisjärvellä sattuneesta vaaratilanteesta

Ella Pirinen, yksikönpäällikkö
puh. 044 2718 500
etunimi.sukunimi@lassila-tikanoja.fi

KUVA: 25.8.2020 Yli-Muoniossa Koulutien aluekeräysastialla tapahtunut vaaratilanne. Kuva jäteautosta pian sammutustyön jälkeen.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi