Lapecon uusi jätetaksa käyttöön 1.1.2023 alkaen

Lapecon uusi jätetaksa sekä ecoASEMIEN vastaanottomaksut otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. Taksa koskettaa Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kuntien asumisen jätehuollon jätemaksuja. Jäteastioiden tyhjennysmaksut, aluekeräysmaksut sekä lisämaksut nousevat keskimäärin 4 %. Korotukset johtuvat kuljetus- ja käsittelykustannusten noususta.

Jätteiden kuljetukset isoilta ecoASEMILTA edelleen käsiteltäväksi nousevat noin 24 %. Jäteastiatyhjennysten kuljetusmaksut nousevat noin 17 %. Myös jätteenkäsittely kallistuu, sillä polttokelpoisen jätteen vastaanottomaksu käsittelylaitoksella nousee 8 %. Kustannusten rajusta noususta huolimatta Lapecon jätemaksujen korotus on maltillinen, sillä kuntayhtymän taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.

Vapaa-ajan asuntojen aluekeräysmaksu nousee 2,50 euroa ja vakituisten asuntojen aluekeräysmaksut 4—11 euroa. Tyypillisimmin käytössä olevien käsin siirrettävien jäteastioiden tyhjennysmaksut nousevat 0,50—1 euroa tyhjennyskertaa kohden. Pikakonttien ja syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinnassa 4 % korotus tarkoittaa 4—12 euron korotusta.

ecoASEMIEN vastaanottomaksut nousevat vastaamaan nykyistä jätteiden käsittelyn kustannustasoa vastaaviksi. Jätevero nousee vuoden 2023 alussa 70 eurosta 80 euroon. Vero on huomioitu täysimääräisenä kaatopaikalle toimitettavissa jätteiden vastaanottomaksuissa. ecoASEMILLA vastaanotettavista jätteistä osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Kotitalouksien risut ja oksat sekä pintakäsittelemätön puujäte otetaan jatkossa vastaan maksuttomana jätteenä.

Jätehuollon perusmaksua ei koroteta. Perusmaksua vastaan kotitaloudet voivat tuoda mitä tahansa maksullista jätettä isolle ecoASEMALLE 700 kg tai pienelle ecoASEMALLE 3 m3.

Asiakirjat:

jätetaksa 1.1.2023 alkaen [pdf]
Isojen ecoASEMIEN vastaanottomaksut [pdf]
pienten ecoASEMIEN vastaanottomaksut [pdf]

Kuulutus -sivu

Lisätietoja:
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
toimitusjohtaja Osmo Aikio
Puh. 0400 516 237

 

Yleistietoa jätetaksasta

Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kunnan vastuulla kuuluvan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen, neuvonta, tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan lisäksi lakisääteiset jätehuollon viranomaistoiminnankulut.

Kiinteistöjen jätemaksut muodostuvat perusmaksusta sekä kiinteistön jätehuollon järjestämistavan mukaisesta maksusta eli joko jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräysmaksusta.

Perusmaksu peritään kaikilta vakituisilta ja vapaa-ajan asuinhuoneistoilta sekä kullanhuuhdontaluvan haltijoilta. Perusmaksulla katetaan muun muassa jäteneuvonta ja tiedotus, rekisterien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, ekopisteverkosto ja sen ylläpito, jätehuoltoviranomaisen tehtävät sekä osa jätehuollon kehittämistyöstä. Perusmaksulla katetaan lisäksi ecoKIERROS ja ecoNOUTO -jätehuoltopalvelut, ecoASEMIEN maksuttomien jätteiden vastaanotto sekä kotitalouksille tarkoitettu maksullisten jätteiden ilmaisraja.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi