Kompostoimalla alennusta jätemaksuun

Täytä kompostointi-ilmoitus Lapecon verkkosivuilla.

Biojätteen kompostointi on helppo tapa säästää kotitalouden jätehuoltokustannuksissa. Hyvin hoidetulla kompostoinnilla saa ravinteet kiertoon ja hyötykäyttöön omassa puutarhassa. Lajittelemalla biojätteen erilleen polttokelpoisesta jätteestä vähenee myös jätteen kuljettamisesta aiheutuvat päästöt.  

Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorin tulee tarvittaessa olla lämpöeristetty. Kompostorin kapasiteetti tulee mitoittaa siten, että se riittää kiinteistöillä syntyvän jätteen käsittelyyn. 

Ilmoitusvelvollisuus

Jätelainsäädäntö edellyttää jätehuoltoviranomaista ylläpitämään kompostointi-rekisteriä, johon merkitään tiedot kompostoria käyttävistä kiinteistöistä, kompostorin tilavuus ja käyttöaika. Sen vuoksi kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti Lapecolle. Ilmoitus on helppo täyttää Lapecon verkkosivuilla

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta kerrallaan.  Tällä hetkellä rekisterissä on paljon vanhentuneita ilmoituksia, joten nyt on hyvä aika uusia ilmoitus! Lapeco tiedottaa asiakkaitaan, kun ilmoitus on tarvetta uusia.  Kompostointi-ilmoitukset toimitetaan tiedoksi myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Hyväksytty kompostointi-ilmoitus oikeuttaa 10 prosentin alennukseen jäteastian tyhjennyshinnasta tai aluekeräysmaksusta. Ilmoituksella voi myös pidentää jäteastian tyhjennysväliä 8 viikkoon.


Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi