Lapeco valmistelee pakkausjätteiden erilliskeräystä ja siihen liittyvää kartta-aineistoa

Lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausten erilliskeräys alkaa lokakuussa 2023 Inarissa ja Kittilässä vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöiltä ja laajenee vuotta myöhemmin lokakuussa 2024 samoin edellytyksin Kemijärvelle ja Sodankylään.

Keräysalueiksi esitetään Inarin, Kittilän, Kemijärven ja Sodankylän taajamia ja taajamien reuna-alueiden asemakaava-alueita tai muuten tiheään asuttuja alueita.  

Kartta-aineistoa koskeva kuulutus on nähtävillä 15.2.–23.3.2023. Linkki kuulutukseen: lapeco.fi/toimintamme/kuulutukset

Pakkausjätteiden erilliskeräysalueiden kartat löytyvät Infogis -karttasovelluksesta osoitteesta: infogis.fi\lapeco

Pakkausjätteen erilliskeräyksestä on säädetty 1.7.2022 voimaan tulleissa kuntayhtymän jätehuoltomääräyksissä.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Osmo Aikio, puh 0400 516 237 tai 
jäteasiamies Johanna Ahonen, puh 040 189 3088, etunimi.sukunimi@lapeco.fi

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi