Lapeco päivittää tiedotustaan arkipyhien aiheuttamista jäteastioiden tyhjennyspäivämuutoksista

Lapeco on tiedottanut aiemmin arkipyhien aiheuttamista muutoksista asiakkaidensa jäteastioiden tyhjennyspäiviin paikallislehtien lehti-ilmoituksissa ja lähettämiensä laskujen laskuliitteissä. Tiedottaminen on vaatinut jäteastioiden tyhjennyksiä hoitavilta jätteenkuljetusyrityksiltä ennakointia pitkälle tulevaisuuteen, jopa useita kuukausia eteenpäin. Suunniteltujen tyhjennyspäivämuutosten toteutus vaikeutuu tilanteissa, joissa henkilöstössä on äkillistä vajetta esimerkiksi sairastapausten vuoksi tai kuljetuskalustossa ilmenee huolto- tai korjaustarpeita.  

Tyhjennyspäivämuutosten ennakoinnin haasteellisuudesta johtuen Lapeco päivittää viestintäkanaviaan ottamalla käyttöön tekstiviestipalvelun. Viesteillä tiedotetaan jätehuoltoon liittyvistä ajankohtaisista muutoksista ja häiriöistä kaikkia toimialueen asiakkaita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanne, jossa kiinteistön jäteastiaa ei ole päästy tyhjentämään kelirikon taikka lumiesteen vuoksi. Tekstiviestipalvelu korvaa jatkossa tyhjennyspäivämuutosten lehti-ilmoitukset ja laskuliitteissä olleet aikataulut.  

”Vastaavaa tiedotustapaa käytetään laajalti Suomessa muissa jätehuoltoyhtiöissä. Haluamme yhtenäistää tiedotustamme vastaamaan yleistä käytäntöä ja lisätä joustovaraa jätteenkuljetusten muutoksille. Tiedostamme kuitenkin, että viestinnän muutos voi harmittaa asiakkaita, jotka siirtävät jäteastiansa tyhjennyspaikalle tyhjennyspäivän lähestyessä. Pahoittelemme, mikäli astian pitämisestä tyhjennyspaikalla pari päivää pidempään aiheutuu väliaikaista haittaa”, toteaa viestintäpäällikkö Aila Kauppila. ”Haluan myös huomauttaa, että jäteastian tyhjennyspäivä voi muuttua myös poikkeuksellisista olosuhteista johtuen. Tällaisia ovat esimerkiksi kelirikko ja jätteenkuljetuskaluston rikkoutuminen”, Kauppila lisää. 

Mistä on kyse? 

Arkipyhät aiheuttavat usein muutoksia jäteastioiden tyhjennyspäiviin. Arkipyhäviikolla tyhjennyspäivä voi muuttua 1-2 päivää aiemmaksi tai myöhemmäksi. Mikäli samalla viikolla on useampi arkipyhäpäivä, voi tyhjennyspäivä muuttua 1-3 päivää aiemmaksi tai myöhemmäksi. Arkipyhän lähestyessä jäteastia kannattaa siirtää tyhjennyspaikalle jo muutama päivä ennen normaalia tyhjennyspäivää ja antaa olla paikalla myös pidempään.  

Lapecon tekstiviestipalvelu on asiakkaalle maksuton ja sillä tiedotetaan kaikkia Lapecon asiakkaita. Tekstiviestin lähettäjänä on Lapeco. Tekstiviestipalvelu on yksisuuntainen eli viesteihin ei voi vastata. Asiakkaat voivat päivittää yhteystietonsa Lapecolle nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Mikäli tekstiviestien lähettämisen haluaa kieltää, voi sen tehdä nettisivujen lomakkeella https://lapeco.fi/asiointi/tekstiviestitiedotuksen-peruuttaminen tai ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. 

Lisätietoja:
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
viestintäpäällikkö Aila Kauppila
Puh. 040 130 7466

FAKTOJA

  • Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen ja julkishallinnollisten kiinteistöjen jätehuollon palvelutehtäviä yhdeksässä Lapin kunnassa. Toimialue kattaa Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnat.
  • Lapecon toimialueella on tällä hetkellä yhteensä noin 12 400 jäteastia-asiakasta. Vuosina 2023 ja 2024 alkavat kierrätettävien jätteiden erilliskeräykset tulevat lisäämään tyhjennettäviä jäteastioita ja ajoreittejä.
  • Yhdellä jäteauton jätteenkuljetusreitillä voi olla jopa 300 jäteastiaa tyhjennettävänä.
  • Jäteauton kuljettajat kuljettavat ajoreiteillään keräämänsä jätteet lähimmälle isolle ecoASEMALLE, jotka toimivat siirtokuormausasemina. Asemat sijaitsevat Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä.
  • Kotitalouksista kerätyt polttokelpoiset jätteet siirtokuljetetaan Ouluun Laanilan polttolaitokseen energiahyödynnettäväksi.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi