Lapeco käynnisti jätteiden kuljetusten kilpailutukset Inarin ja Kittilän kunnissa

 Kilpailutus koskee polttokelpoisen jätteen lisäksi pakkausjätteitä.

Jätelainsäädännön muutoksen myötä Lapeco aloittaa toimialueensa neljässä suurimmassa kunnassa Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä pakkausjätteiden keräämisen ja kuljettamisen. Lapeco hoitaa kunnan vastuulle kuuluvien kuljetusten kilpailutuksen lisäksi pakkausjätteiden keräämiseen kuuluvan asiakaspalvelun ja jäteneuvonnan sekä laskutuksen ja tyhjennyspalvelut. Palvelut käynnistyvät vaiheittain.

Inarissa ja Kittilässä kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten kerääminen taajamissa ja sen läheisyydessä aloitetaan 1.10.2023. Nyt käynnistynyt kilpailutus sisältää pakkausjätteiden lisäksi polttokelpoisen jätteen kuljetuksen. Kemijärvellä ja Sodankylässä pakkausjätteiden keräys ja kuljetus käynnistyy vuotta myöhemmin.
 

Tarjoukset Lapecolle viimeistään 8.6.2023

Kuljetusurakoiden tarjoukset tulee jättää viimeistään 8.6.2023 julkisten hankintojen HILMA-tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee palvelussa ilman kirjautumista, mutta dokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun.

Tarjoajat voivat esittää Lapecolle kysymyksiä urakoista 24.5.2023 saakka toimittajahallintajärjestelmä Cloudian kautta.  

 

Mistä kilpailutuksen pakkausjätteet kerätään?

Pakkausjätteiden keräysvelvoite koskee 1.10.2023 alkaen Inarin ja Kittilän pakkausjätteiden erilliskeräysalueella sijaitsevia vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöjä sekä alueen kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä. Velvoite laajenee samoin perustein Kemijärvelle ja Sodankylään 1.10.2024.

Erilliskeräysalueiden kartat löytyvät verkosta osoitteesta www.infogis.fi/lapeco/. Verkkosivun vasemman reunan valikosta valitaan pakkausjätteiden erilliskeräysalueet, jotta alueet ilmestyvät kartalle. 

 

Lisätietoja

Käyttöpäällikkö Janne Vuolli
puh. 0400 279 165
etunimi.sukunimi@lapeco.fi

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi