Kotitalouksien lasin kierrätyksessä parannettavaa

Ekopisteiden lasipakkausten kierrätykseen toimitetaan siihen kuulumattomia jätteitä

Lapin jätehuolto kuntayhtymän ylläpitämään kotitalouksien lasipakkausten terminaaliin Kittilän ecoASEMALLE toimitetaan Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä kerätyt kotitalouksien lasipakkaukset. Terminaaliin tuoduissa kuormissa on näkynyt toistuvasti monenlaisia kierrätykseen sopimattomia jätteitä kuten roskapusseja, metallia, sähkölaitteita, vaatteita ja kenkiä. Jotta lasi pystyttäisiin kierrättämään tehokkaasti, tulee kierrätykseen ohjata vain siihen soveltuvia lasipakkauksia.

”Uskomme, että suurimmassa osassa väärintapahtunutta lajittelua kyseessä on väärinkäsitys kierrätykseen sopivista jätteistä. Miksi nähdä lajittelun vaiva, jos kierrätys ei kiinnosta? Toki välinpitämättömyyttä ja ilkivaltaakin voi olla, mutta useimmiten lajittelun vaivan nähnyt ihminen haluaa toimia oikein.” -pohtii Lapecon viestintäpäällikkö Aila Kauppila.

Kotitalouksissa syntyvän lasijätteen kierrätys muuttui Suomessa vuonna 2015, kun voimaan astui pakkausjätteiden jäteasetus, joka ohjasi kierrätyksen järjestämisen vastuun lasipakkauksista niiden tuottajille. Sekalaisen kotitalouksien lasijätteiden keräys päättyi suuressa osassa Suomea. Kierrätykseen ohjataan lajittelemaan vain pakkauslasi eli tutummin lasipurkit- ja pullot. Kierrätykseen eivät kelpaa esimerkiksi kahvikupit, juomalasit tai muut lasiastiat ja -esineet, kristalli tai posliini. Näillä materiaaleilla on laatuominaisuuksia, jotka estävät tai vaikeuttavat kierrättämistä.

Lasipakkauksia voidaan kierrättää miltei rajattomasti uusien pakkausten valmistukseen ilman, että sen laatu tai puhtaus heikkenee. Kierrätyslasin käyttö uusien pakkausten raaka-aineena vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttötarvetta. Lasiterminaaleista kuten Kittilästä lasijäte toimitetaan lasin käsittelylaitoksille Forssaan ja Järvakandiin Viroon. Lasipakkausjätteestä tehdään pääasiassa uusia lasipakkauksia eli lasipulloja ja -purkkeja. Osasta lasipakkausjätteestä tehdään myös rakennustuotteita, kuten vaahtolasia.

Kotitalouksien lasipakkausten kierrätyksen voi hoitaa Lapecon toimialueella toimittamalla lasit omatoimisesti ekopisteille tai Lapecon ecoASEMILLE. Lapeco muistuttaa, että ekopisteille saa toimittaa vain lajitteluohjeiden mukaisesti lajiteltuja kotitalouksien jätteitä. Jätteiden jättäminen keräysastioiden ulkopuolelle on kielletty.

Lisätietoja:
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
viestintäpäällikkö Aila Kauppila
puh. 040-1307466, etunimi.sukunimi@lapeco.fi

Kotitalouksien lasipakkausten lajitteluohje 


Faktoja

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Rinki toimii yhteistyössä pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa ja vastaa siitä, että pakkausten kierrätys ja tuottajavastuu toimii helposti ja kustannustehokkaasti.

Suomen Pakkaustuottajat Oy on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, joka vastaa kartonki- ja paperipakkausten, lasipakkausten, metallipakkausten, muovipakkausten ja puupakkausten kierrätyksestä Suomessa. Suomen Pakkaustuottajat on rekisteröity Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin 29.9.2022. Yhtiö on Suomessa ensimmäinen, heinäkuussa 2021 voimaan tulleen jätelain 62 §:n mukainen pakkausten tuottajayhteisö, joka palvelee asiakkaita kaikkien pakkausmateriaalien osalta.

Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä olevista ekopisteistä osa on Lapecon ylläpitämiä, osa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ylläpitämiä ja jotkin Lapecon ja eri tuottajayhteisöjen yhteisiä. Ekopistekohtaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta www.kierratys.info.

Lapeco täydentää 143 keräysastialla kotitalouksien lasipakkausten valtakunnallista RINKI-ekopisteverkostoa.

Ekopisteet eivät ole tarkoitettu yritystoiminnassa syntyville hyötyjätteille.
 

Lisätietoja lasipakkausten kierrätyksestä:

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Suomen Pakkaustuottajat Oy

Kuvateksti: Kuvassa 1440 kiloa Muonion ekopisteiden kotitalouksien lasipakkausastioista 16.2.2023 noudettuja jätteitä.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi