Ilmoita Lapecolle jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Omassa asumisessaan syntyvän jätevesilietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete tulee aina esikäsitellä ennen peltokäyttöä. Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee ilmoittaa etukäteen Lapecolle, joka toimii toimialueellaan Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä jätehuoltoviranomaisena. Ilmoituksen voi tehdä Lapecon sähköisellä lomakkeella: https://lapeco.fi/asiointi/jatevesilietteen-omatoiminen-kasittely

Miten esikäsitellä lietteet

Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa - hankkeessa vuonna 2021 valmistui kaikille käytettävissä oleva ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä. Ohje löytyy hankkeen sivulta: https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hajajatevesihanke/ 

Kuka kuljettaa lietteitä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toimialueella on kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus, joka tarkoittaa, että kiinteistön haltija vastaa itse lietesäiliön tyhjennyksen tilaamisesta. Tyhjennyksen voi tilata haluamaltaan kuljetusyrittäjältä, joka on hyväksytty ELY:n ylläpitämään, jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. 

Lisätietoja luvista ja ilmoituksista

Kunnan jätehuolto- ja ympäristövalvontaviranomaiset antavat lisätietoja lupiin ja ilmoituksiin liittyen.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi