ecoKIERROS kiertää pian Lapissa!

Kierros vastaanottaa maksutta kotitalouksien pienkuormat eri jätteitä Lapin yhdeksässä kunnassa ajalla 29.5.-29.6.2023.

ecoKIERROS kiertää Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä vastaanottamassa maksutta kotitalouksien pienkuormia eri jätteitä.  Pysähdyspaikat ja aikataulut löytyvät kunnittain ecoKIERROS -sivulta. Aikataulut julkaistaan myös kuntien paikallislehdissä. 

Eri jätelajit kannattaa lajitella kuormien lastausvaiheessa, jotta vastaanotto pysähdyspaikalla olisi turvallista ja vaivatonta. Jätteitä vastaanotetaan korkeintaan henkilöauton peräkärryllinen kotitaloutta kohden ja ne tulee luovuttaa suoraan keräysautoon. Mitään jätteitä ei saa jättää pysähdyspaikalle etu- tai jälkikäteen. Keräykseen soveltumattomat jätteet sekä suuret jäte-erät tulee toimittaa ecoASEMILLE.

ecoKIERROKSEN tarkoituksena on tuoda jäteasemien jätehuoltopalveluja lähemmäksi pitkien etäisyyksien Lapissa. Palvelua tuotetaan jätehuollon perusmaksulla.

Kierroksella kerätään 

  • kotitalouksien vaaralliset jätteet
  • sähkölaiteromut
  • metalliromut
  • lajittelemattomat jätteet
  • kaatopaikkajätteet
  • UFF:n keräykseen soveltuvat lahjoitukset
  • kotitalouksien poistotekstiilit. 

ecoKIERROKSEN lajitteluohjeet (pdf)


Mitä ecoKIERROKSEN keräämille jätteille tapahtuu?

Vaaralliset jätteet toimitetaan luvanvaraiseen käsittelyyn.

Sähkö- ja elektroniikkaromu toimitetaan tuottajayhteisölle edelleen käsiteltäväksi.

Lajittelemattomat jätteet toimitetaan isoille ecoASEMILLE, joista esikäsittelyn jälkeen osa toimitetaan energiahyötykäyttöön Laanilan ekovoimalaitokselle Ouluun ja osa loppusijoitettavaksi Perämeren Jätehuolto Oy:n kaatopaikalle Tornioon.

Kaatopaikkajätteet toimitetaan loppusijoitettavaksi Perämeren Jätehuolto Oy:n kaatopaikalle Tornioon.

Romumetallit Lapeco toimittaa metalliteollisuuden raaka-aineiksi.

Vaate- ja tekstiililahjoitukset toimitetaan edelleen UFF:lle.

Poistotekstiilit toimitetaan Kiertokaari Oy:lle Ouluun esikäsittelyyn. Siitä tekstiilit matkaavat Paimioon poistotekstiilien jalostuslaitokselle materiaalihyödynnettäväksi.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi